OziExplorer - význam jména programu s předponou Ozi


Oziexplorer - význam jména Ozi

Poměrně rychle jsme v našem "týmu" přišli na to, že používat program OziEplorer bude nanejvýš dobré. Obsah stránek OziExplorer.com, způsob prodeje programu i diskuzní fóra jsou je celkem anonymní. Kdo program vytvořil a podle čeho je pojmenován?

OziExplorer - původ jména


 

Předpona "Ozi" je terminus technicus pro vyjádření něčeho "echt" australského (někdy i novozélandského), ať už to znamená něco společného v souvislosti s původními domorodými (aboriginal) obyvateli Austrálie nebo novodobé slangové označení pro lidi, mluvící sice anglicky, ale na australském kontinentě. Má to zřejmě něco společného s pokusem k návratu ke kořenům ze 70. let XX. století a snaze Australanů odlišit se od jiných anglicky mluvících národů.

 

OZI je v Austrálii hodně frekventované slangové slovo, alternativně používané při hláskování slova "Aussie" , což znamená "australský".

 

John: Are you from Australia, Bob?
Bob: That's right mate, I'm a true-blue ozi

 

nebo použití ve smyslu "Australan":

 

John: Are you Australian, Bob?
Bob: Yeah mate, I'm an ozi.

Ukázky uplatnění slova "ozi" ve smyslu "opravdu australský":

 

OziExplorer - autor


 

Obyvatel Austrálie jménem Des Newman měl potřebu mapovat svoje aktivity z oblasti teréních aut a výletů s nimi a tak si začal - původně pro vlastní potěšení - dělat program, kterému dal název OziExplorer. I když je pouze pro amatérské využití, je jasné, že Des má nesmírné znalosti geodetických a GPS systémů, programování pro PC i velké množství PDA apod.

Jeho program mu asi pomáhá šířit (prodávat) i další tým lidí, takže to zřejmě není jen "One man show". Název "Des Newman's OziExplorer" však nese jak hlavní stránka programu, tak i obchodní značka, pod kterou je šířen více kanály. Občas se vyskytuje i jméno jeho manželky Lorraine, která na chodu firmy nejspíše aktivně participuje.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________