První spuštění OziExplorerCE

Zadání registračního kódu

Když registraci programu zvládnete v pořádku, je nejlepší poté program ukončit a spustit (restartovat) znovu. Po prvním spuštění OziExplorerCE 1.12.3 je displej čistý a program si žádá zadání registračního kódu. Zadejte údaje, které jste obdrželi s registrací programu od jeho autora.

Zadej registrační kód OziExplorerCEPo dokončení instalace je potřeba program poprvé spustit, zkontrolovat a nastavit příslušné hodnoty. Registrační kód programu je celkem jednoduchým způsobem vázán na ID přístroje a jméno uživatele, zadané při instalaci PDA. (Viz Device ID na obrázku). Toto číslo jste měli obdržet jako součást registrace při koupi. Komunikace s autorem (resp. prodejními zástupci) probíhá relativně rychle. Po zaplacení máte v ruce sériové číslo a můžeme začít registrovat. Jestliže se vám registrace povedla správně, neukazují se příznaky SHW verze a v podmenu File - Help - About (File - Nápověda - Registrační informace) vidíte jméno toho, na něhož je program zaregistrován.

Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, registrace programu, zadání registračního kódu, první spuštění(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky