Name Search

Hledání objektů podle jména


 

V obou programech - stolním PC OziExplorer i kapesním OziExploreruCE se mohou požívat pro hledání naprosto stejné, identické databáze. Pro ukázku, jak se databáze vytváří, můžete navštívit třeba webovou stránku podpory Name Search Creator www.oziexplorer.com .ozice_view_ns.gif (5850 bytes)

V navigačním programu typu OziExploreru, který neumí autorouting, ale jednotlivé body cesty chce připravit předem, je někdy problematické nalezení určitého geografického objektu, zvláště tehdy, pokud je mimo zobrazenou část mapy na displeji. Pro tento účel byly vytvořeny - kým jiným, než vojáky - jednoduché databáze těchto objektů s jejich zeměpisnými souřadnicemi. Databáze není složitá - každý objekt má přiřazen dvojici souřadnic, při hledání prostě zadáte jméno a distanete souřadnice. Američané tak již dříve vytvořili celosvětovou databázi zájmových objektů, které lze na mapě nalézt podle jejich názvu. (Vůbec nepochybuji o tom, že tuto tabulku, doplněnou o další detaily České republiky a okolních států vlastní i příslušná správa AČR :-)))

name_searchJedná se v podstatě o předpřipravené databáze jmen geografických objektů z vojenského webu National Geospatial Intelligence Agency. (FTP server pro stahování jmenných souborů je zde).Problémem je samozřejmě hledat v původně anglosaských tabulkách česká jména s diakritikou. Z tohoto důvodu si někteří čeští uživatelů OziExploreru původní databázi "proženou" konvertorem diakritiky, který diakritiku (tj. znaky s ASCII kódem větším, jak 127) odstraní a hledání je potom více jednoznačné. Původ tabulky v hodně dávných dobách a ne vždy z českých zdrojů se projevuje i na uložených názvech - na Opavu se dostanete zadáním Opava, ale i Troppau. V poslední verzi, se kterou jsem počítal pro tento manuál (z 15.10. 2008) je už databáze objektů doplněna o různou podobu jmen, např. obec Šumná je v databázi jako "Šumná", ale i jako "SUMNA", popř. "Sumna". Databáze se neustále vyvíjí, záznamy jsou aktualizovány a opravovány. (Viz ukázka českého souboru).

Poznámka Ilčík: Bohužel se na tvorbě, resp. úpravě tabulek nejspíše nepodílí žádný rodilý Čech a protože jde o databáze, sloužící původně jiným účelům, než navigaci Čechů v Čechách, jsou tam i různá "zvěrstva" - uložil jsem pro nahlédnutí první list databáze, otevřený v Microsoft Excelu. (Co znamenají jednotlivé zkratky v hlavičce tabulky, najdete tady). Už jen prvním pohledem je jasné, že tento seznam není vytvořen pro Čechy, proto od něho očekávejte pouze to, co očekávat můžete, nic víc. Jeho kvalita odpovídá ceně, kterou jste za tuto databázi dali - je zdarma... Hodně českých a moravských měst je zadáno v databázi s původním německým názvem, to by se ještě překousnout dalo. Navíc je v tabulce obvykle německý i český název najednou se stejnými parametry, takže nemůže dojít k mýlce.(Příkladem je třeba Hodonín/Goding). Ovšem zcela mě dostal objekt, v databázi nazvaný Žacléř Pass, což je hraniční přechod do Polska. Rozhodně by mě nenapadlo, že v českých názvech objektů budu hledat přechod pod tímto názvem....Takže asi tak.

V základních pravidlech tohoto webu se přímo hovoří o tom, že databáze je vytvořena pro účely amerických státních orgánů a je při tom využíváno pravidel přepisu cizích jmen dle jejich zvyklostí. Jako zdroje používají pracovníci lokální mapy, sčítací operáty a oficiální dokumenty v té podobě, jak je zpracovávají americké vládní orgány.

name_search_directoryPostup činnosti si budeme ukazovat nejdříve na DEMO souboru, který máte na PDA už z doby instalace vytvořen automaticky. Nachází se ve složce Name Search, vytvořené pod složkou OziExplorer. (Viz obrázek vpravo - na mém PDA je OziExplorer nainstalovaný na 16GB SDHC kartě). Ve složce naleznete dva soubory - Demo1a.names a Demo1a.types. V této podobě je ovšem OziExplorer zatím nezná, musíte je do programu nahrát. Zvolte proto menu View / Name Search / a poté se objeví podmenu podobné tomu na prvním obrázku. Klikněte na tlačítko Load a zadejte cestu k těmto souborům. Po odsouhlasení adresy složky a jména souboru je databáze nahrána a zobrazeny údaje o jejích datech, tzn. jaké typy objektů se v ní nachází (kaňony, vodní nádrže apod. - viz první obrázek).

 

Filtering (Searching)


Filtrování zobrazených údajů z databáze


filtering_name_search_database

Na používanou databázi můžete aplikovat následující filtry, které vám pomohou rychleji a lépe najít požadované údaje:

  • napsat pomocí vložených znaků do jmenného vyhledávacího pole to konkrétní jméno, které chcete najít
  • vybrat konkrétní specifický kódový typ, který potřebujete
  • pomocí aktivního zatržítka "L" umožnit zadávání pomocí znaků zleva (defaultní nastavení je zatržítko aktivní)
  • při aktivním zatržítku "M" jsou hledány pouze objekty, nacházející se na aktuální nahrané mapě (defaultní nastavení má M zatržítko neaktivní)

Když je filtr nastaven, stiskem tlačítka F povolíte spuštění filtrační činnosti.

Zvláštní poznámka : Ponechání (resp. navolení) aktivního zatržítka "F" a volba vkládáním znaků do vyhledávacího pole, je nejrychlejší metoda hledání. Algoritmus binárního vyhledávání nalezne první lokalizace velmi rychle. Prohlížení databáze probíhá v abecedním pořadíToto přebírá databázi je tříděný v abecedním pořadí. Vyhledávání je velmi pomalů, pokud není zvoleno ztržítko ani nejsou vkládány znaky.

Maximální množství záznamů které mohou být nalezené ve filtru, je 5000; po dosažení této hodnoty je skenování, resp. prohledávání zastaveno.

ozice_b_ns_editbox.gif (1039 bytes)
Search Name Entry box - Najdi záznamy, rovnající se zadanému slovu. Smí být vložena všechna čísla i znaky.
ozice_b_ns_combo.gif (1036 bytes)
Code Selection - Najdi záznam, jehož kód odpovídá vloženému kódu. (V americké verzi je to - Farm (zemědělské objekty), Geographic (geografické obekty),.Homestead (hospodářské objekty), Road (objekty na silnicích a cestách).
ozice_b_ns_load.gif (910 bytes) Nahrej do OziExploreru Name Search databázový soubor (*.names).
ozice_b_ns_map.gif (915 bytes) Zobraz objekty s pozicí, odpovídající běžné nahrané mapě. (Lze také dvojkliknout na seznam)  - Jestliže se pozice objektů na aktuální nahrané mapě nenachází, budou prohledány všechny "mapové" cesty, aby byla nalezena
ozice_b_ns_wsize.gif (889 bytes) Zmenší vyhledávací okýnko tak, aby byla v pozadí viditelná mapa. (Dalším kliknutím se vyhledávací okýnko zase rozvine do původní velikosti).
ozice_b_ns_find.gif (901 bytes) Skenuj všechny aktivní "mapové" cesty (max. 6 složek) a najdi mapy, obsahující souřadnice (pozici) vybrané položky.
ozice_b_ns_wpt.gif (895 bytes) Vybraná pozice položky vytvoří cílový bod tratě. Prvních 6 znaků položky bude použito jako název waypointu.
ozice_b_ns_goto.gif (890 bytes) Goto - Naviguj na pozici vybrané položky.
ozice_b_ns_filter.gif (879 bytes) Filtruj záznamy v databázi tak, aby odpovídaly vloženým podmínkám. K výsledku je přidáno označení o filtraci.
ozice_b_ns_left.gif (901 bytes) Najdi záznam, jehož jméno odpovídá prvním zleva zadaným znakům
ozice_b_ns_onmap.gif (914 bytes) Najdi záznam, který má pozici na aktuálně nahrané mapě.

Poznámka:

Některé záznamy, které jsou v databázi označeny jako vymazané, mohou mít vedle jména "*" (hvězdičku). Pro jejich definitivní výmaz musíte použít program typu databázového editoru, který umí pracovat s formátem dBase4.

 

 

Vytvoření databáze s českými objekty


Databázi s českými objekty můžete buď celou vytvořit nebo stáhnout a během práce upravovat a doplňovat. (Stahujte zde - HTTP nebo FTP). Získáte ovšem pouze databázový soubor, ale přece jen s koncovkou TXT. V této podobě je v OziExploreru nepoužitelný.

Pro další úpravu budete program potřebovat Name Search Creator. (Stahujte zde). Po stažení ho spusťte. Bude mít tendenci rozbalit se do adresáře s OziExplorerm, dovolte mu to. Po instalaci získáte - kromě spustitrlného souboru Namesrch.exe - ve stejné složce i nápovědu Namesrch.chm. Poté EXE soubor znovu spusťte, už z této nové pozice.

Nastavte cestu ke staženému databázovému souboru a proveďte jeho konverzi..

name_search_program

name_searc_builderVlastní konverze a vytvoření nové databáze je poměrně rychlé - trvá jen několik sekund. Po skončení vás vrátí do původního rozhraní programu a ve složce Name Search (nebo jiné, kterou jste zvolili v menu programu - viz obrázek), najdete 2 soubory s názvem, který jste si zadali, v mém případě czech_region. První soubor má příponu "types" (názvy typů objektů - bohužel pouze v angličtině), druhý "names" (vlastní data).

name_search_typy_objektuNezbývá tedy nic jiného, než si na to asi zvyknout, takže je nutno zadávat hledané objekty v angličtině, pokud to tedy někdo v rámci celé databáze nepřeloží, což se v Česku asi nestane.

Obrázek - názvy typů objektů v "české" databázi NGIA (zde je pouze výřez).

Jestliže jste si tedy nechali vytvořit databázi přímo do složky Name Search v OziExploreru, lze ji nyní nahrát a vyzkoušet. Postup je shodný s tím, kterým jsme už testovali DEMO soubor. (View / Name Search / Load / název hledaného souboru). v mém případě jsem tedy našel ve složce Name Search soubor czech_region.names a nahrál ho do programu. Okamžitě po nahrání je zobrazen na displeji obsah druhého ze souborů, ze kterého je jasně vidět špatný výstup české diakritiky. Někteří uživatelé to řeší tak, jak bylo naznačeno výše - konverzí databáze pomocí programu, kterým je diakritika odstraněna úplně.

load_czeach_region_namesczech_region_names_diakritikamezera

Postup při vyhledávání v české databázi


Příklad 1:

Hledáme lokalitu Hodonín. Použijeme metodu vkládání prvních písmen zleva.

find_HODONINJestliže zadáme pouze písmeno H a potom tlačítko F (find), ukazuje OziExplorer průběžné hledání. (Něco ve smyslu, že prohledal X položek z celkem asi 14500. Nakonec zobrazí vyfiltrované položky, tj. objekty, začínající písmenem H. Je tedy jasné, že je potřeba pro další zpřesnění zadat více znaků.
V druhém pokusu nezadáme jen písmeno H, ale první tři znaky (HOD). Filtrace je nyní daleko rychlejší a zobrazeny jsou všechny objekty, začínající na HOD. Zatímco v prvním případě jich bylo několik stovek, nyní je jich přibližně 60. Jestliže zpřesníme název objektu 5 písmeny, je jako výsledek zobrazen pomocí 4 objektů, každý v několika významech, např. Hodonice (8x - obec u Tasovic), Hodonín (9x - jako město i jako okres), Hodonínka (řeka u Štěpánova nad Svratkou).

Příklad 2:

find_OSLAVAHledáme řeku Oslavu. Použijeme metodu nastavení kódu "řeka" (v angličtině nikoli "river", ale "stream"). Po kliknutí na tlačítko F (=začni hledání) se obejeví jako výsledek filtrace 4 objekty s kódem "stream". Jestliže na některý z nich kliknete, OziExplorer vám ho zobrazí na mapě, pokud ji máte v PDA. (Jestliže ji dosud nemá zaindexovanou, prohlédne všechny mapy, zapsané v jedné ze 6 adres lokalizace map v PDA a najde si ji).
Všechny zobrazené výsledky jsou řeka Oslava v různých lokalitách, např. poslední z nich je v místě, kde protéká městem Ivančice.
Jestliže při zkoušení narazíte na jiný počet výskytů, nemusí to být nutně chyba, databáze je neustále doplňována.

 

Závěrečné poznámky


 

OziExplorerCE používá otevřený formát importu podobné databáze a sám autor programu nabízí návod, jak importovat své vlastní databáze zájmových bodů (POI). Aktivním uživatelům programu OziExplorer se tedy nabízí velké pole možností jejich implementace z různých zdrojů, které existují a jsou VOLNĚ k dispozici, tzn. jejich užívání v této podobě neodporuje autorským právům. Podmínkou je však dodržení formátu záznamu, který má původní vzor v dBase4 (popis proměnných a jejich parametrů, popř. základní technické info). Pro jejich vytvoření lze používat i dostupnější MS Office. (MS Excel).

Vzor, podle kterého můžete vytvořit svoji vlastní databázi zájmových bodů, které bude akceptovat program OziExplorer.

Vytvoření souborů se zájmovými body (waypointy).

Referenční kódy pro vaše body.


 

Slovenská varianta

http://www.gpsforum.sk/index.php?topic=982.0;prev_next=next#new


Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, ShareIt, Name Search, Name Search Creator, doporučení pro instalaci, databáze zájmových bodů, referenční kódy, popis proměnných, czech_region.names,

 

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky