Menu "Ukaž"

(View Menu Options)


Pomocí tohoto menu zobrazujete určitá nastavení nebo přímo informační panely. Celé menu je rozděleno na 4 části, z nichž vždy některé podmenu určují (pomocí zatržítka), že daná funkce bude již používána nastálo, jiné podmenu je pouze "pozvánkou" do dalšího dialogu, kde můžete nastavit ještě další parametry příkazu. Menu se zatržítky v podstatě pouze definují, co a jak se bude zobrazovat, ale následně tím ovlivňují i zobrazování v jiných menu!

 

 

 


Name Search - Zobrazení "Name Search" dialogu - tedy hledání lokalit na základě jmen ve speicální databázi. Podívejte se do kapitoly Name Search pro větší detaily. Upozorňuji, že tato databáze je dělána původem pro americké federální orgány, takže čeština není tou nejvíce podporovanou řečí! (Ale pokud máte chuť, můžete si ji libovolně doplňovat).

 


Map View - zobrazí/skryje náhledovou obrazovku mapy.

map_viewPoužívá se pro snazší orientaci na velké ploše mapy. Náhledová obrazovka totiž zobrazuje pohled na celou plochu mapy. Stačí kliknou kdekoli na ploče okénka Map View a okamžitě se tam přesune i viditelný červený čtvereček a v pozadí se změní potom i plocha "velké" mapy. To znamená, že pohybem stylusu na této náhledové ploše řídíte pohyb mapy v pozadí.

ozice_b_zoom_mv.gif (863 bytes) použij toto tlačítko pro zvětšení velikosti okénka s mapou.

zobrazí/skryje všechny objekty v náhledovém okně (uživatelské body, cesty, trasy a mapové doplňky)

Při kliknutí na barevný okraj náhledového okýnka je nahrána a zobrazena mapa, těsně v tom prostoru sousedící s dosud otevřenou mapou. Jestliže máte v přednastavené cestě k mapám uloženo pro tyto souřadnice více map, je zobrazen jejich výpis a jste vybídnuti, abyste jednu z nich vybrali.

 


Měřítko (Scale) - zobrazení pomocného měřítka.

scale_měřítko_mapyozice_view_scale.gif (968 bytes)

Jestliže mátu tuto funkci aktivní (zatržítko v menu), ukazuje se na mapě pomocné měřítko, zobraující přibližně určitou délku na mapě, takže uživatel mapy má představu o vzdálenostech, i když pomocí zoomu měmí měřítko. (Všimněte si, že při změně zoomu mapy - pomocí ikon "+" a "-" na dolní nástrojové liště - se mění i číselná hodnota, udávaná v měřítku). Pokud kliknete na měřítko, objeví se nad ním úzká modrá lišta, za kterou ho můžete přetahovat do libovolného prostoru na mapě. Při opakovaném kliknutí na stupnici měřítka se grafický symbol zavře.

 


Zobraz údaje o rychlosti (Speed)

ozice_view_speed.gif (1589 bytes)Zobrazí/skryje okénko, ukazující údaj o rychlosti a navíc také o směru (bearing - okamžitý směr k cíli počítaný z aktuální pozice uživatele GPS) a nadmořské výšce. Zobrazeny jsou typy jednotek, nastavené v menu Konfigurace, tzn. pokud si to přeješ, máš stopy a míle, jinak metrická soustava.

 


Navigační informace (Navigation Info)

ozice_view_navig.gif (1714 bytes)Zobrazí/skryje navigační okénko. Protože v levé části se zobrazuje jméno bodu, ke kterému je zrovna prováděna navigace, je dobré volit jména bodů spíše kratší. Pokud je totiž jméno dlouhé (může být teoreticky až 250 znaků), je v tomto případě OziExploreremCE zkráceno tak, že si z něho vezme první 3 znaky zleva a zprava, tj. počáteční a koncová. I z tohoto důvodu je tedy lepší zadávat názvy bodů pomocí max. 6 znaků. Zobrazeny jsou typy jednotek, nastavené v menu Konfigurace, tzn. pokud si to přeješ, máš stopy a míle, jinak metrická soustava. POZOR - toto okénko se zobrazuje pouze v režimu navigace!

 


Zájmové body (Waypoints)

Waypoints / Show - přepínač pro zobrazování a skrývání bodů na obrazovce

Waypoints / Highlight Waypoints - Zobrazuje/skrývá zvýrazňující kruh kolem každého cílového bodu.

Waypoints / Show Names - Zobrazuje/skrývá plná jména bodů. (Bod může mít teoreticky až 250 znakové jméno, což je při zobrazování nepraktické. Ale i kratší jména se mohou ještě zkrátit na zástupné jméno s pořadovým číslem).

Waypoints / Black & White - cílové body budou vykresleny černobíle

Waypoints / Show Proximity Zone - ukáže blízkou zónu citlivosti bodu (proximity zone), která byla specifikována (na stolním OziExploreru) pro daný konkrétní cílový bod.

Waypoints / Auto Properties - když je vytvořen nový cílový bod (waypoint), je automaticky otevřeno dialogové okno pro stanovení jeho parametrů.

 


Cesty (Routes)

Routes / Show - přepínač pro zobrazení/skrytí cesty

Routes / Highlight Route - zobrazení/skrytí zvýraznění cílového bodu cesty v podobě kruhu okolo bodu

Routes / Show WP Names - Zobrazení/skrytí plného jména bodu cesty

Routes / Show Route Name - Zobrazení/skrytí jména cesty

Routes / Black & White - Cesta a body cesty budou vykreslovány černobíle

Routes / WP Auto Properties - Vždy, když je vytvořen nový bod cesty, bude automaticky otevřeno dialogové okno pro stanovení jeho parametrů.

 


Trasa (Track)

Track / Show - Zobrazení/skrytí trasy na mapě.

Track / Replay Track - Zvláštní režim OziExploreruCE. Možnost přehrání většího množství formou jejich zpětného přehrávání na displeji. V tomto okamžiku je využívána i jakási simulace běhu GPS.

 


Mapové objekty (Map Objects)

Map Objects - Zobrazení/skrytí mapových podrobností a komentářů na displeji mapy.

 


Nástrojové lišty (Toolbars)

ozice_view_toolbars.gif (1872 bytes)

Main Toolbar (hlavní nástrojová lišta) - funguje pouze na PocketPC, zobrazuje nebo ruší nástrojovou lištu. Handheld PC mají nástrojovou lištu napevno. (podívej se na podrobnosti)

 

 

System Toolbar (systémová lišta)- zobrazuje nebo ruší nástrojovou lištu pro systémové operace. (podívej se na podrobnosti). Je to v podstatě jediná nástrojová lišta, kterou v terénu prakticky využívám....

Waypoint Toolbar (nástrojová lišta pro zadávání bodů) - možnost vytváření nebo modifikace uživatelských bodů. (podívej se na podrobnosti)

ozice_toolbar_route_create.gif (1405 bytes)Route Create Toolbar (nástrojová lišta pro tvorbu cesty) - možnost vytváření nebo modifikace uživatelských cest. (podívej se na podrobnosti)

Route Navigation Toolbar (nástrojová lišta navigace podle cesty)- Možnost navigace (grafické i hlasové) podle vytvořené cesty. (podívej se na podrobnosti)

Track Toolbar (nástrojová lišta pro trasy) - možnost vytváření nebo modifikace tras. (podívej se na podrobnosti)

 


Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, Using the Track Toolbar, user tracklog, Repositioning Track Points popup menu, Using the Track Toolbar, doporučení pro instalaci

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky