Deník (Log Book)

Tato položka poskytuje uživateli výhodu vytvoření a uložení záznamů deníku (v podobě HTML dokumentu), které jsou založeny na sledování určených změn stavů. Pokud určená změna nastane, je programem postřehnuta a uloženy okolnosti a parametry její archivace. Kromě automaticky vytvořených záznamů lze část položek vytvořit i ručně.

Konfigurace

Užívej nabídkovou volbu File / Configuration / Log Book

Prohlížení

Užívej nabídkovou volbu Map / Navigation / View Log Book

Deník je zobrazitelný ve webovém prohlížeči (např. Internet Exploreru).

Ruční vstup

Užívej nabídkovou volbu Map / Navigation / Log Book Entry

Položky

Následující informace mohou být uloženy:

 • Čas
 • Pozice
 • Rychlost
 • Směr (azimut)
 • Nadmořská výška
 • Poznámky

Deníkové položky mohou být automaticky vytvořeny pro následující kritéria, resp. jejich změny:

 • Uplynulý čas (resp. po určitém čase opakovaně)
 • Po projítí určité délky cesty
 • Určité změny rychlosti přesunu
 • Změna směru (azimutu) více, než bylo povoleno
 • Při vstupu do proximity (blízkého okolí) bodu
 • při připojeníGPS
 • při odpojení GPS

Omezení

Kopie mapových obrazovek nemohou být vytvořeny v přístrojích PDA, které mají starší systém, než WinCE verze 3.

 

Příklad

----------------------------------------------------

Níže jsou příklady jednotlivých položek deníku. V souboru jsou zapsány všechny důležité sledované parametry, v tomto případě datum a čas založení souboru, rychlost a azimut. Pod tím dole je poznámka (Notes), proč byl zápis uskutečněn - důvodem bylo (znovu)připojení jednotky GPS. Nakonec je připojen snímek (kopie) displeje PDA, ze kterého je jasné, kde jste se v tu dobu zrovna nacházeli.

File Created : Friday, June 17, 2005 9:04:42 AM
Time : Friday, June 17, 2005 9:04:42 AM
Position : 27 22'24.8"S 153 01'09.6"E DMS
Speed : 20.0 KPH
Heading : 0.0 True 350.0 Mag.

Notes
Connect to GPS

----------------------------------------------

Druhý příklad je podobný, jedinou změnou je důvod zápisu položky a tím je nyní uplynutí časového intervalu.

Time : Friday, June 17, 2005 9:14:38 AM
Position : 27 20'37.2"S 153 01'09.6"E DMS
Speed : 20.0 KPH
Heading : 0.0 True 350.0 Mag.
Notes
Time Interval Entry

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky