Kešovadlo - offline prohlížečka listingů hry geocaching pro vyznavače paperless geocachingu


Studijní cesta se svými žáky - podzemní prostory přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

.... aneb - jak mít kešky celé České republiky pohromadě v terénu?

 

 

Databáze keší v programu pro PDA - to je softwarový oříšek, na kterém si vylámalo zuby už mnoho programátorů. Většina z nich totiž programuje aplikace, které mají být nejen aplikační, ale i databázové, což si tak nějak vzájemné odporuje. Zkoušel jsem mnohé - GCz, GeoScouta, GPX Sonar i jiné. Zásadním problémem u všech uvedených programů bylo, že se "zadýchaly", případně přímo spadly při několika málo stovkách údajů o keších. Bylo celkem jasné, že řešením je oddělení databáze od navigačního programu, jen jsem stále nemohl najít ten správný a jediný program.

 

Až přišel Pepa z Počernic a jeho Kešovadlo....

 

Ačkoli jsem - po zkušenostech s GPS Tunerem - poměrně opatrný s názorem na programy, vyžadující podporu NET Compact Frameworku, Kešovadlo si zaslouží jedničku za funkčnost. V rámci instalace a počátečního testování jsem mu nechal "přežvýkat" databázi všech českých kešek (plus něco málo z okolních zemí v mých zájmových oblastech), tj. celkem asi 16 000 kešek (123 MB soubor) a on to ustál....Kde to roste?


 

Pepa se solidárně podělil o výsledky své práce na fóru Geocaching.cz. Ačkoli hned zkraje tvrdil, že program vzniknul pouze pro jeho osobní potřebu a dává ho k dispozici "tak, jak je", nechal se o pár dní později přemluvit k částečným úpravám, které vedly k lepšímu využití v geokačerské komunitě. (Postup vývoje můžete slledovat na výše uvedeném odkazu).

 

Domovská stránka programu. Zde však naleznete pouze instalační soubory a poměrně strohý manuál, s nímž měla většina začínajících problémy. Základem filosofie tohoto programu je, že se skládá ze dvou samostatných částí - souborů pro stolní PC a souborů pro PPC (PDA). PC verze slouží k přípravě databázového souboru s údaji o keškách, které jsou následně zobrazovány pomocí prográmků na PDA. Soubory pro PC lze - za určitých okolností - využít i jinak, než z příkazové řádky. Pokud totiž vlastníte program pro správu kešek typu GeoGet (popř. GSAK), vytvoříte právě tyto soubory Kešovadla pro PC ve formě makra, které si celkem svižně a hlavně snadno poradí s vytvořením tohoto databázového (*.DB3) souboru dvojím kliknutím myši v GeoGetu. Na vás potom je pouze průběžně udržovat seznam keší pomocí GeoGetu. (U mě například na přenosném 8 GB USB Flash disku).

 

 

Jak začít?


 

Nejlépe stažením instalačních souborů z výše uvedeného odkazu. POZOR - na domovské stránce se nachází více vývojových verzích a je potřeba používat vždy stejnou verzi pro PC i PPC (PDA)!! - jak ostatně autor píše na stránce Downloadu! Pokud to nebudete respektovat, tak program v PDA velmi pravděpodobně nenačte správně připravenou databázi. Zachovat toto pravidlo by však neměl být až takový problém, Autor nahrál oba do jednoho souboru ZIP.

 

Kešovadlo - download instalačních souborů

 

Stáhneme soubory (zde fialově zabarveny) z posledního a prvního řádku. (Poslední řádek je původní verze Kešovadla, první řádek je vývojově poslední variantou programu a provedete s ní upgrade programu).

 

Pro správnou funkci programu na PDA musíte mít nainstalován i NET Compact Framework verze 3.5 (ne žádnou nižší verzi - pokud ji máte, je třeba ji přeinstalovat právě touto verzí). Stáhněte si ji u Microsoftu. Tento program si také ihned nainstalujte, pokud ho v PDA nemáte.

 

Po stažení a rozbalení výše uvedených souborů uvidíte přibližně toto:

 

Kešovadlo - rozbalení stažených instalačních souborů

 

Složka DOC obsahuje pouze velmi stručnou HTML nápovědu a nezbytné instalační pokyny. Složka PC obsahuje spustitelný soubor KesovadloCMD.exe a podpůrné soubory, nutné pro jeho běh. V přiloženém souboru POUZITI.TXT je vzor použití s nastavením parametrů pro spuštění a vytvoření databáze. Pokud hodláte využívat Kešovadlo ve spolupráci s programem GeoGet (GSAK), nemusíte si s tím zatím lámat hlavu.

 

Podsložku KESOVADLO ze složky PPC nahrajte na některý z disků (flash karet) v PDA. (U mě je to například SD Card/Program Files/Kesovadlo - viz obrázek). Následně ho přehrajte obsahem složky KESOVADLO, získané ze ZIP souboru z prvního řádku (zde Kesovadlo_1_0_41323_1837_0622.zip)

 

Kešovadlo - složka se soubory na PDA

 

Nevšímejte si jiné velikosti souboru Kesovadlo.exe - zkoušel jsem jinou (testovací) verzi programu. Nyní už zbývá pouze poslední úkol - nahrát někam do PDA databázi (soubor *.DB3) s keškami. Ten můžete vytvořit buď z příkazové řádky pomocí programu KesovadloCMD na stolním počítači nebo makrem z GeoGetu. Jestliže si chcete pouze vyzkoušet, jestli jste Kešovadlo dobře nainstalovali, nabízím vám malou vzorovou databázi několika kešek na Slovensku, se kterou to můžete vyzkoušet. (Je opravdu vzorová - tvoří ji pouze dvě earthky). Databázi nahrajte někam do PDA. (U mě je to CF Card/geocaching/slovakia.db3)

 

Kešovadlo - vzorová databáze (*.DB3) s údaji o keškách

 

Nyní už můžete Kešovadlo vyzkoušet ručním spuštěním souboru Kesovadlo.exe. Nelekejte se, i při správné činnosti programu se vám objeví čistá obrazovka pouze s řádkem menu. Nejdříve je třeba vybrat databázi pro otevření. (A tu si bude při následných spouštěních program pamatovat. Chcete-li ji změnit, je třeba použít menu Nabídka - Databáze - Otevřít)

 

Kešovadlo-titulní strana Kešovadlo - oteření databáze s keškami Kešovadlo - info o databázi

 

Při otevření programu vidíte pouze čistou obrazovku - je to správné, neboť případný výpis celé databáze by jen zdržoval běh PDA.
Princip je založen na tom, že si zobrazíte jen vybrané údaje o keškách

Pomocí druhé položky menu se můžete podívat, jakou verzi databáze máte nahranou v paměti PDA.
(program si ji pamatuje do té doby, dokud ji nenahradíte jinou).

 

Kešovadlo - nastavení zobrazení všech kešek Kešovadlo - zobrazení všech vybraných kešek Kešovadlo - podrobné údaje o cache

 

 

Jestliže jste se dostali až sem, máte napůl vyhráno - Kešovadlo vám pravděpodobně funguje. (Zatím si nevšímejte položky "null" u vzdálenosti - nemáte určen referenční bod, proto PDA neví, odkud má vzdálenost počítat). V dalším kole se už můžeme soustředit na "vyšší dívčí", tedy nastavení zástupce pro spuštění ve složce "Programy" na PDA, resp. asociace na přípony v programu OziExploreruCE, se kterým umí Kešovadlo spolupracovat.

 

 

Vytvoření zástupce ve složce "Programy" na PDA


 

K tomu slouží instalační CAB program, který jste si stáhli na stránce Download hned na konci prvního řádku. Nasměrujte instalaci na disk (kartu), kde jste předtím ručně nakopírovali obsah složky PPC/kesovadlo. Nastavení místa uložení databáze (souboru *.DB3) se provede při prvním spuštění programu nebo kdykoli později pomocí menu Nabídka/Databáze/otevřít a ukázat cestu. (Bude pro příští spuštění Kešovadla zapamatována).

 

Kešovadlo - vytvoření zástupce pro spuštění programu Kešovadlo - vytvoření zástupce programu Kešovadlo - vytvoření zástupce programu

 

Zástupce do složky "Programy" na PDA lze vytvořit ovšem i klasicky ručně, například pomocí TotalCommanderCE. Stylusem je třeba označit soubor Kesovadlo.exe a otevřít menu SouboR / >>>>>> / Vytvořit zástupce. V zobrazeném adresním stromu nastavit cestu do složky Programy, tj. Windows/Start Menu /Programy. (Viz obrázky). Po kliknutí na OK se vytvoří ve složce Programy zástupce (i s ikonou) Kešovadla.

 

 

 

Filtrování keší v programu Kešovadlo


 

Lze hledat v hruhu ve vzdálenosti 1- 9999 kilometrů od zadaného středu. Z toho tedy vyplývá, že bude nutno nějak zadat střed kruhu s vyhledávanými keškami. To lze udělat celkem 3 způsoby:

a) označit určitou keš ve výpisu jako STŘED

b) zadat střed kruhu zemepisnými souřadnicemi šířky a délky RUČNĚ (z databáze nebo odečtením z papírové mapy)

c) kliknutím myši převzít aktuální souřadnice z GPS

 

ad a) výběr STŘEDU pomocí jména kešky - stačí déle než 1 sekundu podržet na jménu kešky stylus a vybrat nastavení STŘED

 

Kešovadlo - určení středu pomocí jména kešky

 

 

 

ad b) Ruční vložení zeměpisných souřadnic - Zvolit menu Nabídka / Střed / Ručně, GPS. Do prázdných políček vložit pomocí softwarové klávesnice a stylusu konkrétní zeměpisné souřadnice. Neklikat na dolní (podbarvený) řádek, protože ten slouží pro volbu c).

 

 

Kešovadlo - nastavení středu ručním vložením souřadnic Kešovadlo - možnost ručního vložení souřadnic

 

 

ad c) Automatické převzetí GPS souřadnic jako středu kruhu pro vyhledávání keší v databázi. Postupovat jako v předchozím bodě, kromě poslední možnosti - zde kliknout na zabarvený řádek, aktuaální GPS souřadnice jsou v tomto okamžiku převzaty jako střed kruhu pro vyhledávání keší v databázi. Nezapomeňte tuto operaci potvrdit pomocí OK v dolní liště! Jestliže chcete využívat filtrování keší podle aktuálních zeměpisných souřadnic, musíte nejdříve Kešovadlu vysvětlit, kde má brát GPS signál. (Standardně si ho přebírá z nastavení GPS v systému Windows Mobile - Nastavení - System - (Externí) GPS.

GPS v Kešovadle můžete potom pouze vypnout, zapnout a sledovat její stav. Nepodaří se vám měnit čísla COM portů, popř. další parametry - prostě jen přebere do Kešovadla to, co už musíte mít nastaveno v systému. Pokud budete mít systém GPS špatně nastaven, nedočkáte se komunikace s GPS jednotkou a Kešovadlo bude bez aktuálních souřadnic.

(Já postupuji konkrétně takto. Mám externí GPS Evolve s připojením přes Bluetooth. Nedříve zapnu Blluetooth komunikaci (povolím BT). Dále zapnu GPS, nechám zachytit signál z družic, poté spustím OziExplorerCE na PDA. Ten si automaticky vyhledá GPS jednotku, připojí ji a získá informaci o aktuální pozici.

Poté spustím Kešovadlo a zadám Nabídka / GPS / Start). Můžete se i podívat na aktuální stav GPS (Nabída / GPS / Stav )

 

Kešovadlo - ukázka nedostupné GPS Kešovadlo - ulázka stavu GPS signálu

 

První obrázek - GPS jednotka není dostupná (tj. zapnutá a připojená)

Druhý obrázek - aktuální data z GPS jednotky

 

Kešovadlo - automatické převzetí GPS souřadnic Kešovadlo - automatické převzetí GPS souřadnic

 

První obrázek - aktuální souřadnice GPS v dolním okně, po kliknutí stylusem na podbarvené okno se souřadnicemi
jsou tyto převedeny do horních okýnek a Kešovadlo s nimi může pracovat. Pozor na potvrzení pomocí OK!

 

 

Pokud umíte nastavit střed hledání, nemusíte vyhledávat jenom podle defaultního nastavení autora programu, ale můžete si zvolit i své vlastní. Dolní ilustrační obrázek napovídá, co všechno je možné vyfiltrovat - aktivní, neaktivní či archivované keše. Volit můžete dále vzdálenost od středu, úroveň obtížnosti či terénu (v daném rozmezí), vybírat nalezené či nenalezené a zatržítkem (vlevo od názvu) kombinace jednotlivých typů kešek.

 

Kešovadlo - možnosti filtrace keší Kešovadlo - filtrování keše z databáze Kešovadlo - výsledek filtrace keše

 

 

Není tedy problém nalézt v databázi kešku dle vlastního výběru - na prvním obrázku je nastavena volba hledání aktivních keší v okruhu 1 kilometru od středu, na druhém obrázku všechny aktivní tradicionálky, které mají v názvu BRNO, na třetím je výsledek. (Na ty divné údaje ve vzdálenosti se nedívejte, v programu nebyly předtím zadány souřadnice středu).

 

 

 

Možnosti uživatelského přizpůsobení programu Kešovadlo


 

Pro další pokusy již předpokládejme, že máte vytvořenu (a nahránu do PDA) vlastní databázi kešek.

 

VGA ikony

V následném vývoji byly požadovány větší ikony konkrétního typu keše pro VGA displeje - v původních QVGA instalačních souborech (240x320) byla titěrná ikona na půl řádku v té podobě, jak je vidíte níže v kapitole "Nastavení šířky sloupce". Autorem upravených VGA ikon je Medwyn a odkazy na ně najdete na foru Geocaching.cz nebo zde. Po rozbalení pomocí nich přepište ty původní ve složce IMG.

 

 

Nastavení šířky sloupce

Autor programu ladil Kešovadlo na QVGA displeji (240x320), takže podobné nastavení, na VGA displeji, jako vidíte na dolním obrázku je základní vlastností, nikoli chybou. Od verze 18.2.2009 (1.0.41302.2150) funguje ukládání šířek sloupců při ukončení, což je vhodné pro zařízení s jiným než QVGA displejem. Nastavení je zapsáno v souboru KESOVADLO.EXE.CONFIG.

 

Kešovadlo - původní nastavení šířky sloupců na VGA displeji (640x480) Kešovadlo - konfigurační soubor Kesovadlo.exe.config

 

Nastavení sloupců se provádí protažením pomocí stylusu v hlavičce. U mého iPAQu 214 to šlo trošku ztuha, ale šlo. Koneckonců to děláte pouze jednou. Zkusit to můžete i přímou editací konfiguračního souboru. (Při vypnutém Kešovadle).

 

 

 

Možnost nastavit, které záložky v detailu kešky se zobrazují.

Pro nastavení zobrazovaných detailů je možné použít menu Nabídka / Nastavení / Detail. Lze určit, zda se budou zobrazovat Aditiona Waypoints (AW), položky GSAKU nebo GeoGetu (podle toho, jaký program využíváte pro vytvoření *.DB3 databáze) a zda bude použit kompas (navigační šipka).

 

 

Kešovadlo - zobrazení a nastavení detailů

 

Pro kontrolu, jestli nastavení proběhlo, použijeme opět použijeme konfigurační soubor "Kesovadlo.exe.config". Na jeho začátku jsou vidět položky s předponou "show-". Jejich zobrazení je povoleno parametrem "true". Stačí tedy jejich změna na "false" a nebudou dále zobrazovány (využívány).

 

Kešovadlo - nastavení viditelných položek

 

 

 

 

Test možnosti realizace navigační šipky v detailu keše.

Pokud používáte i GPS (a máte ji připojenou - Nabídka / GPS / Start), lze zobrazit i navigační údaje pro cestu ke keši - tj. vdálenost (zde 2462 metrů) a směrovou šipku.

 

Kešovadlo - možnost navigace ke keši - kompas

 

 

 

 

 

Zobrazování obrázků

Příznivci GeoGetu a GSAKU přišli s požadavky na autora Kešovadla, aby program uměl i zobrazování stažených obrázků.

Po instalaci se místo obrázku zobrazuje bilé pole s malým červeným křižkem - jakoby nenašel obrazek - i když ho tam máte. (V diskuzním fóru se nicméně názory některých uživatelů liší - někdo je vidí hned, aniž by musel něco dělat, někdo ne).

Pokud chcete zobrazovat obrázky, musíte smazat obsah souboru sablony\nahrady_popis.txt. Znovu zdůrazňuji, že pouze OBSAH uvedeného souboru, nikoli celý soubor!! Pokud smáznete (omylem) celý výše uvedený soubor, Kešovadlo se nerozběhne! Místo spuštění programu vyběhne chbová hláška přibližně v tomto znění:

 

 

Kešovadlo - zobrazení chyby

 

 

 

 

 

Nastavení spolupráce s Mobile Operou


 

Pokud je nainstalován prohlížeč Opera Mobile nebo jiný prohlížeč, ve kterém se detaily cache zobrazují místo v PIE, můžete v nastavení aplikace aktivovat nastavení PIE (Pocket Internet Exploreru) jako výchozího prohlížeče. Po aktivaci této volby se při otevírání listingu dočasně změní nastavení výchozího prohlížeče. Důvodem byly nejspíše problémy se zobrazováním pmocí Mobile Opery jako výchozího prohlížeče. Tímto krokem programu řeknete, že pro účely Kešovadla má uvažovat jako výchozí PIE, aniž by tím bylo dotčeno nastavení Mobile Opery (či jiného prohlížeče) pro jiné programy.

 

Kešovadlo - spolupráce s webovými prohlížeči Kešovadlo - nastavení Pocket Internet Exploreru jako defaultního prohlížeče

 

 

Volba je dosažitelná cestou menu Nabídka / Nastavení / Nastavit PIE jako default browser.

 

 

 

 

Nastavení spolupráce s OziExploreremCE


 

Pokud používáte OziExplorerCE a chcete otevírat listingy přímo jako přílohu waypointu, nakopírujte soubor aa..aaa.kes do datováho adresáře OziExploreru a spusťte jednorázově na PDA soubor kesovadlowptcmd.exe, aby se vytvořila asociace na ten pomocný .kes soubor.

 

Kešky dostanete do OziExploreruCE přímo z Kešovadla pomocí menu Nabídka /Export / OziExplorer a nastavíte cestu, kam se má výsledný soubor *.WPT uložit. (Protože je ve formátu WPT, obsahuje pouze souřadnice na mapě Ozíka, všechno ostatní info o keškách musíte dohledat zpátky v Kešovadle!) Je proto nanejvýš důležité si uvědomit, že musí běžet oba programy najednou - pokud ne, vidíte kešky na mapě OziExploreruCE, ale nemáte možnost zobrazit třeba listing nebo hinty!

 

Kešovadlo - spolupráce s programem OziExplorerCE Kešovadlo - spolupráce s programem OziExplorerCE

 

První "reálná" zkouška Kešovadla v terénu - řada keší "Za šipkou" v kopcovitém terénu Říčky.

 

Protože "Šipku" jsme lovili společně s manželkou a 2 GPSkama, mohl jsem si dovolit luxus vyzkoušení Kešovadla bez předběžné domácí přípravy a zálohy dat do - dosud používaného - BeLineGPS. Na prvním obrázku je vidět, jak vypadá export kešek z Kešovadla do mapy OziExploreru. (Data byla zhotovena a vyfiltrována na střed přibližně 3mm nad křížkem středu obrazovky do okruhu 10 kilometrů). Při málo podrobném zobrazení ukazuje OziExplorer pouze tečky keší bez popisu, při zvětšení měřítka se zobrazí i názvy jednotlivých keší (druhý obrázek).

 

Pokud vás zajímá například listing nebo hint, musite se trefit přesně na WP na mapě, podržet a zvolit možnost "zobrazit přílohu" - OziExplorerCE se přepne do bežícícho (!) Kešovadla a zobrazí potřebné. (Nezapomeňte, že před tím musíte spuštěním příslušného CAB souboru programu OziExplorerCE naznačit asociaci pro otevření pomocí programu Kešavadlo!)

 

Kešovadlo - spuštění přílohy OziExplorerCE pomocí Kešovadla

 

 

 

A nakonec - jste-li spokojení, lze autorovi zaslat i příspěvek


 

Pomocí PayPalu