header

Nové kolo tak bylo na podzim 2004 připraveno, zbývala pouze maličkost - digitální tachometr. Měl jsem sice ze starého kola svůj osvědčený Cateye CC-ST300, ale přidělal jsem si další problém tím, že jsem se rozhodnul ho nahradit jiným typem. Při dlouhých jízdách Norskem jsem pociťoval potřebu tachometru s výškoměrem a ukládáním profilu trasy do paměti.


Cyclocomputer CM436


naviion
Nahoře původně uvažovaný Naviion, dole nakonec zakoupený
CicloMaster CM-436
ciclomaster cm436

Nejdřívě jsem uvažoval o domácí produkci, například Naviionu (neplést s Navionem - ten je pro auta!), ovšem recence a zkušenosti z internetu mě přesvědčily, že to pro moje účely nebude to pravé. Nicméně, velkým plus tohoto přístroje zůstává integrovaný mikrofon s možností nahrávání poznámek za jízdy - velmi vhodné např. pro úkládání poznámek o stavu trati nebo jejím absolvování, když nechcete zastavovat pro psaní na papír. Recenze na Naviion hledejte třeba tady nebo tady. (EDIT 10.12. 2008 - na funkci hlasového záznamníku jsem ale nezapomněl, jen jsem ji později realizoval pomocí PDA, který mi zároveň funguje i jako GPS).

Jestliže jsem nechtěl - z finančních důvodů - volit přímo GPS přístroj se záznamem, musel jsem se poohlédnout jinde. Velkým propagátorem tachometrů s výškoměrem a pamětí pro až 64 hodin záznamu s profilem trasy je například firma Ciclo Sport, které mj. jiná zařízení už několik let prodává například přístroje HAC4 nebo CicloMaster. Mají výhodu v tom, že se na oba typy dá používat stejný software, dodávaný zdarma na CDROM zároveň s přístrojem - programy Hactronic nebo CicloTour. (Obecně lze říci, že pro stolní PC, popř. notebook není problém sehnat na internetu další programy, vhodné pro tento cyklocomputer. Vynikající je např. předloha pro SW, dodávaný s přístrojem - program HRMprofil). Jedno základní mají tyto programy i přístroje společné - kromě běžných cyklistických parametrů - okamžitá rychlost, průměrná rychlost, denní i celková vzdálenost,...., sledují navíc parametry další - teplotu, nadmořskou výšku a každých cca 20 sekund ukládají všechny tyto údaje do své paměti. odkud je lze přetáhnout do počítače a pomocí speciálního programu vizualizovat. Měření nadmořské výšky je na barometrickém principu, tzn. vždy před jízdou je potřeba zadat správnou nadmořskou výšku při startu. Přesnost měření je nicméně dostačující - pouze několik metrů na celodenní výlet. Výrobce udává absolutní přesnost až na 1 metr.

(Jak si nejsnáze zjistit nadmořskou výšku pro místa, odkud cestujete, si přečtěte zde. Jde to i tak, jak jsem to udělal já - znám přesnou výšku zaměřovacího "patníku" na blízkém kopci. Na něm jsem přístroj položil, nechal 15 minut stabilizovat, potom na displeji nastavil výšku toho vrcholu a co nejrychleji se přesunul k domovu. U dveří mi to pak ukázalo moji domovskou nadmořskou výšku. Od roku 2006 pracujeme intenzivně i s GPS, ale ty se zrovna na určení nadmořské výšky nehodí, dají se ovšem zaměřit pomocí přesných navigačních programů, vybavených výškovými SRTM daty. U nich je chyba cca +/- 8 metrů. Nejpřesnější způsob (na centimetry) je ze znalosti nejbližího bodu zhušťovací sítě - najdete je všude a jejich popis je zde).

Moje "dvorní" dodavatelská firma Pells měla v té době k dispozici přístroj CicloMaster CM-436. Chtěl jsem využít navíc i možnosti zbavit se přívodních vodičů na přední odpružené vidlici a volil jsem tedy verzi bedrátovou s rádiovým vysílačem. Při koupi se musíte zároveň rozhodnout, jaký typ počítačového rozhraní pro tachometr zvolíte, jinými slovy, které rozhraní na PC budete používat - lze zadat COM nebo USB. Zvolil jsem variantu COM, protože jsem pro toto rozhraní na starším notebooku měl více zařízení

(CHYBA - později jsem měl zjistit, že problémy s COM portem na PDA počítači nestojí za ty 4 stovky rozdílu v ceně!).

Další, před čím výrazně varuji, jsou tyto starší bezdrátové tachometry, které však rádiový přenos řeší analogově, nikoli digitálně s kódováním. Jakmile jsem zapojil na řídítka PDA s GPS a externím napájením pomocí pulsního měniče, dokonale jsem radiový přijímač tachometru zarušil a na displeji se objevil údaj o rychlosti 80 - 215 km/hod, ačkoli jsem stál na místě! Některé problémy se vzájemným rušením tachometrů při jízdě v "balíku" jezdců nebo dokonce pod stožáry vysokého napětí, udávají i cyklistická diskuzní fóra.

Postupem času jsem ovšem notebook vyměnil za nový, který už COM port nemá. (Nicméně dá se přikoupit převodník COM-USB (cca 400 Kč), se kterým to funguje - vyzkoušeno. Podrobnosti o možnostech tohoto přístroje si můžete přečíst v další kapitole).

usb-com-convertor
Hotový USB-COM převodník

 

Vlastní stavba převodníku

Tento sportovní střízlík splňuje dokonale moje 2 podmínky na nový tachometr:

a) rádiový přenos kvůli odpružené přední vidlici (bezdrátové propojení vysílače - snímače otáček, umístěným na vidlici s vlastním přijímačem - tachometrem na řídítkách) Propojení drátem není estetické a na předchozím kole s odrpuženou vidlicí se mi ho podařilo i utrhnout.

b) možnost ukládat do paměti profily projeté trasy (tras) alespoň na celodenní etapu

Umí samozřejmě i všechny standardní režimy lepších tachometrů - okamžitou, průměrnou rychlost, ujetou vzdálenost denní i celkovou,.... Protože se jedná o typ, vybavený počítačem, umí navíc i funkce už ne tak běžné - vypočítat klesání či stoupání v procentech, hodiny skutečné i relativní, možnost přenášení mezi 2 koly s různými průměry, měření kadence šlapání,...Naměřená data umí ukládat do vnitřní paměti s kapacitou záznamu 64 hodin (odčítání po 20 sekundách). Kdykoli je lze přenést do počítače pomocí sériového portu COM nebo USB.

machuv_pomnik  

Ukázka přesnosti měření nadmořské výšky pomocí CM436M
během celodenní cykloetapy. Fotografie nahoře - kóta 508 m
u Máchova pomníku, dolní fotografie dokladuje naměřenou
výšku po ujetí cca 20 km od startu.


 
naměřená_hodnota_nadmořské_výšky  

Aby mělo smysl tato naměřená data ukládat, přidávájí se k nim údaje ještě ze 2 čidel tachometru - teploty a nadmořské výšky. Zvláště nadmořská výška je naprostá bomba, zvláště pro začátečníky. Barometrický tlakoměr během dne je velmi přesný (cca +/- 1 metr). O přesnosti naměřené výšky se můžete přesvědčit z fotografie z jednoho mého výletu k Máchově pomníku při cestě do Moravského krasu (viz fotografie). Měření je opravdu barometrické, nejde o princip GPS (odečítáním z družic), takže údaj o výšce dostanete vždy, ale jedná se o údaj relativní, jehož přesnost závisí na přesnosti zadání počáteční výšky (největší bolest při vícedenních výletech - viz dále), resp. na změně tlaku během dne. S menšími změnami se počítač vyrovná pomocí teplotní kompenzace měření, ale velké změny tlaku při výrazných změnách počasí se v přesnosti měření projeví - stalo se mi, že výška během tlakové změny oscilovala během pár sekund měření +/- 25 metrů.

Při změně tlaku se mění i ukazovaná výška - klesne-li tlak, zvětší se výška a naopak. Proto je možné přenastavování průběžné výšky pomocí průběžných bodů na trase. (Změna tlaku o 1 hPa znamená změnu cca o 9 metrů), přesný výpočet si můžete provést zde).

Nejlepší pro kalibraci jsou hladiny toků nebo vrcholy, turistické ukazatele občas lžou i o několik desítek metrů. (Já osobně jsem se rozhodl provádět alespoň částečnou kontrolu pomocí satelitního GPS přístroje. Jeho nevýhodou však je, že pro měření výšky potřebuje vidět min. 4 družice najednou, což je - zvláště v horských údolích - problematické a výška není změřena s požadovanou přesností.

Na internetu jsem se dočetl, že tomuto tachometru vyčítají náročnější uživatelé problematické měření nadmořské výšky nad 1500 metrů, což jsem zatím nepostřehl. Přístroj je totiž možno používat i za účelem prostého měření nadmořské výšky při pěších nebo lyžařských výletech (závislost nadmořské výšky na délce trvání výletu), což lze lehce ověřit např. při jednodenních výletech do rakouských hor v podhůří Alp s výškou přes 1500 metrů nad mořem - udaná výška se lišila od udané kóty o 15 m při vrcholu, přesahujícím 1700 metrů !

CM-436 umožňuje zapamatovat až 64 hodin naměřených informací. Ukládány jsou všechny důležité informace ve 20ti vteřinových intervalech:

  • srdeční tep
  • nadmořská výška
  • teplota
  • rychlost šlapání
  • čas
  • rychlost
  • výkon
  • ujetá vzdálenost

Tyto informace mohou být zobrazeny nebo vytištěny graficky po přenosu do PC. V případě zaplnění paměti, začíná ukládání dat od začátku paměti - to znamená, že nejstarší hodnoty jsou přepisovány novými. Data v počítači lze zpracovat ve třech programech a to Hactronic, CicloTour a Ciclotrainer. Nevýhodou těchto programů je, že spolu nejsou kompatibilní co se týká dat, takže pokud chcete zpracovat data z pulsmetru, musíte je nahrát do programu, ve kterém je chcete zpracovávat. (Dá se řešit tím, že datové soubory nahrajete před zpracováním v univerzálním formátu).

Samotný přenos dat z CM-436 do počítače trvá cca 1 až 2 minuty, takže to není zase tak zlé. Po stažení dat v programu Hactronic máte k dispozici tabulku se základními údaji o jednotlivých etapách zaznamenaných v computeru. Kliknutím na jednotlivé záznamy se rozbalí a můžete s nimi dále pracovat (editace atd.). Uložit data můžete jako celou tabulku (raw data) nebo jednotlivé etapách (soubory s příponou .tur). Pokud se chcete výrazněji zabývat trasou, je tu program Ciclotour, ve kterém se zobrazí výškový profil trati, do které můžete doplňovat značky. Výběr je veliký od skoku až po oblíbenou hospůdku. No a pokud vás zajímají spíše srdeční hodnoty z tréninkového hlediska, použijte program Ciclotrainer. Trochu připomíná klasický tréninkový deník. Při instalaci doplníte své fyziologické hodnoty (výrobce nabízí návod na zátěžový test, ale lépe absolvovat zátěžové vyšetření) a při nahrání dat určíte druh aktivity. Potom Ciclotrainer nabízí různé statistiky a grafy - zastoupení jednotlivých sportů, rozložení zátěže a to v z pohledu týdnů, měsíců a roků.

Při instalaci si můžete zvolit zda si přejete verzi anglickou nebo německou, česky tyto programy neumí. Rovněž manuál není v češtině, ale nechá se stáhnout na stránkách dovozce.

Graf, který jste mohli vidět na výše uvedeném odkazu je další výhodou tohoto přístroje. Změřená a uložená data lze po připojení počítače a jejich přetažení dále analyzovat textově (výstup v *.TXT nebo *.XLS), resp. graficky (různé programy, např. Ciclo Tour, HACtronic, HRMprofil apod.) Jednou z možností je i vytvoření webové prezentace pomocí HTM souborů s vloženým grafem-profilem trasy s interaktivními odkazy, např. fotografiemi příslušného místa. Na tomto profilu jsou vidět i další vymoženosti přístroje, např. průběžné sčítání převýšení - v kterémkoli okamžiku víte, kolik metrů směrem nahoru jste už ušli.... Verzi s přenosem na počítač vřele doporučuji. Vnáší do soužití s bicyklem (ale i bez něj) novou dimenzi.

 

Principy, na kterých fungují barometrické výškoměry

Standard Atmosphere Calculator

Podobné algoritmy mají tzv. ALTITUDE cyklocomputery zabudované, takže do určité míry dokáží přes den korigovatt malé změny tlaku v závislosti na teplotě.

Měření je poměrně přesné, pokud však má být přesné i po celodeení etapě, je nutno zadávat přesnou nadmořskou výšku při startu, resp. průběžně korigovat výšku při velkých změnách tlaku během dne (například při změně počasí, kdy se rychle a hodně mění atmosférický tlak - výška rychle "poskočí" i o několik desítek metrů).

Připomíním:

změna tlaku o 1 hPa = 9 metrů výšky!

   

Protože jsem předtím neměl žádné zkušenosti s bezdrátovými tachometry, projevil se i zde problém. Někde v manuálu byla asi popsána maximální vzdálenost mezi vysílačema přijímačem (60 cm), pokud si ale nedáte pozor, resp. máte větší kolo, lehce tuto vzdálenost naplníte a při částečném vybití baterií pak přijdete o data, protože přenos z vysílače (na vidlici) na přijímač (řídítka) prostě nefunguje. Musel jsem vyřešit i toto, proto jsem nainstaloval vysílač poněkud nestandardním způsobem.

 

 

 

 

 

 


Link: Toulky, wendabr, ailcik, cyklonavigace, barometrický výškoměr. CM-436M, měření nadmořské výšky

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky